عشق کوه ودریا

من خودم به این آبشار در تابستان ۵بار رفتم خیلی جای باحالی است ولی خیلی هم خطرناک است تا به حال چندین نفر در این آبشار جان باختندبه خاطر این که روی آبشار داخل آب جلبک بسته و وقتی که آدم روی آن میرود لیزمی خورد واز آن بالای آبشار به پایین پرت می شودو جنازه اش را به زور پیدا می کنند

+نوشته شده در دوشنبه ۱۵ شهریور۱۳۸۹ساعت۱۳:۶ بعد از ظهرتوسط مهرداد | |